afb.

Elisabeth van Straten

's-Hertogenbosch 26 maart 1928 - Auschwitz 19 oktober 1942 (14)

Genealogie
Laatste woonadres

Emmaplein 22

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 252

n: vermelding in een voetnoot