afb.

Johanna Sternfeld

Rotterdam 22 juni 1929 - Auschwitz 12 oktober 1942 (13)

Genealogie
Laatste woonadres

Bethaniestraat 19

  • December 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 228-229

n: vermelding in een voetnoot