afb.

Fritz David Stern

Hannover 20 september 1899 - Sobibor 30 april 1943 (43)

Genealogie
Laatste woonadres

Koningsweg 49

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen oktober 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

n: vermelding in een voetnoot