afb.

Bertha Stern

Dülken 14 juni 1910 - Auschwitz 11 februari 1944 (33)

Genealogie
Laatste woonadres

Van Noremborghstraat 32

  • Datum onbekend
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 400-401

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 226

n: vermelding in een voetnoot