afb.

Martinus Wilhelmus (Martien) Spierings

Rosmalen 18 januari 1926 - Djelegong 15 september 1948 (22)

Genealogie
Militair

Koninklijke Landmacht

  • Soldaat Regiment Infanterie
  • SLD. 4-11 RI KL.
Oorlogsslachtoffer

48. Martinus Wilhelmus (Martien) Spierings

119
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 119
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 13, 118-121

n: vermelding in een voetnoot