afb.

Leo van der Sluis

Vlijmen 3 december 1896 - Polen 31 maart 1944 (47)

Genealogie
Laatste woonadres

Van der Does de Willeboissingel 46

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen oktober 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 245

n: vermelding in een voetnoot