afb.

Karel van der Sluis

's-Hertogenbosch 5 oktober 1922 - Sobibor 9 juli 1943 (20)

Genealogie
Laatste woonadres

Van Noremborghstraat 20

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 30

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 251

n: vermelding in een voetnoot