afb.

Emanuel van der Sluis

's-Hertogenbosch 17 maart 1928 - Sobibor 11 juni 1943 (15)

Genealogie
Laatste woonadres

Van der Does de Willeboissingel 46

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen oktober 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 245

n: vermelding in een voetnoot