afb.

Benjamin van der Sluis

Vlijmen 10 februari 1894 - Midden-Europa 31 maart 1944 (50)

Genealogie
Laatste woonadres

Minderbroedersstraat 32

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen 4 mei 2016
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 396-397

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 251

n: vermelding in een voetnoot