afb.

Cornelis Selsig

Princenhage 13 maart 1895 - 's-Hertogenbosch 4 maart 1945 (49)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Cornelis Selsig

Koestraat 37
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1947

De gevallenen bij de Nederlandsche Spoorwegen XIII

C. SELSIG, kolendrager, geboren 13 maart 1895 te Princenhage; overleden door bombardement 4 maart 1945.
Spoor- en Tramwegen 29 (1947) 64
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 386-387

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 52, 54

Spoor- en Tramwegen 29 (1947) 146

n: vermelding in een voetnoot