afb.

Adrianus (Janus) School

Heeswijk 25 juni 1895 - Rosmalen 12 oktober 1944 (49)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

12. Adrianus (Janus) School

47
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 47
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 46-48

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 174

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot