afb.

Juda Rubens

's-Hertogenbosch 6 mei 1928 - Auschwitz 9 november 1942 (14)

Genealogie
Laatste woonadres

Ackersdijckstraat 9

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Staatscourant
Nederlandsche Staatscourant van donderdag 2 november 1950, no. 214 | 6
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 30

n: vermelding in een voetnoot