Henricus Albertus Wilhelmus (Harry) Rovers

's-Hertogenbosch 19 april 1922 - 's-Hertogenbosch 25 oktober 1944 (22)

Archief
Genealogie
Levensloop

Henricus Albertus Wilhelmus Rovers

Laatste adres: Willem van Oranjelaan 34
Maatschappelijk beroep: kok banketbakker bij V & D
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 128

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 386-387

n: vermelding in een voetnoot