afb.

Wilhelmus Johannes (Wim) Richt

Engelen 1 juni 1922 - Engelen 28 oktober 1944 (22)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Wim Richt

10
A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, Engelen tussen bevrijding en vrijheid (2020) 13

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404

A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 4, 10

A. Verlaat, Engelen in oorlogstijd 1940-1945 (1995) 25

n: vermelding in een voetnoot