Fredericus Wilhelmus (Frik) van der Putten

's-Hertogenbosch 21 januari 1934 - 's-Hertogenbosch 3 oktober 1944 (10)

Genealogie
Levensloop

Fredericus Wilhelmus van der Putten

Laatste adres: Anderlijnstraat 10
Maatschappelijk beroep: schooljongen
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 386-387

n: vermelding in een voetnoot