afb.

Heleen Fanny Philips

Amsterdam 30 november 1917 - Auschwitz 17 september 1943 (25)

Genealogie
Laatste woonadres

Koningsweg 38

  • Datum onbekend
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

Jeroen van den Eijnde, René Kok en Kees van den Oord, Brieven van Fanny Philips 1942-1943 aan Ans Schreurs (2000) 3, 10, 13, 14, 23, 24, 26, 27, 43, 47, 48, 51, 53, 76

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 250

n: vermelding in een voetnoot