afb.

Hans Simon Philips

's-Hertogenbosch 18 juli 1920 - Auschwitz 24 januari 1944 (23)

Genealogie
Laatste woonadres

Koningsweg 38

  • Datum onbekend
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

Jeroen van den Eijnde, René Kok en Kees van den Oord, Brieven van Fanny Philips 1942-1943 aan Ans Schreurs (2000) 3, 10, 14, 23, 24, 25, 26, 30, 44, 47, 50, 52, 53, 79

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 250

n: vermelding in een voetnoot