afb.

Petrus van Nistelrooij

Heeswijk 18 januari 1891 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (53)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Petrus van Nistelrooij

Abeelenstraat 11
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
2022

Pieter van der Schoot en Hans van Bavel

Oorlogsslachtoffers in ’s-Hertogenbosch: Piet van Nistelrooij, Dora de Laat en hun hele gezin
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 386-387

n: vermelding in een voetnoot