afb.

Franciscus Antonius (Frans) van Nistelrooij

Rosmalen 21 september 1934 - 's-Hertogenbosch 21 februari 1945 (10)

Genealogie
Spoorzoeker

Wel gestorven niet vergeten

Hans de Wit (22 december 1936 - 14 februari 1945)
Frans van Nistelrooij (21 september 1934 - 21 februari 1945)

18
19
20
21
Noten
1.Pantservuist = Duits antitankwapen.
A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 3/4 (1998) 18-21
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 3/4 (1998) 18-21

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 90-93

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot