afb.

Joseph Israel Neuhaus

Herleshausen 12 april 1869 - 's-Hertogenbosch 24 augustus 1941 (72)

Genealogie
Laatste woonadres

Ophoviuslaan 126

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen 15 juni 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) ?

n: vermelding in een voetnoot