afb.

Arthur Neuhaus

Herleshausen 1 januari 1901 - Sobibor 5 maart 1943 (42)

Genealogie
Laatste woonadres

Ophoviuslaan 126

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen 15 juni 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 28, 30

n: vermelding in een voetnoot