afb.

Hertha Mohr

Wenen 24 april 1914 - Bergen-Belsen 15 april 1945 (30)

Genealogie
Laatste woonadres

Tweede Kasterenstraat 1

  • November 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 227

n: vermelding in een voetnoot