afb.

Lina Michel

Krojanke 1 januari 1884 - Auschwitz 17 september 1943 (59)

Genealogie
Laatste woonadres

Achter het Stadhuis 10 (Joods rusthuis)

  • Oktober 1941
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) ?

n: vermelding in een voetnoot