afb.

Elsa Frieda Meijer

Rethen 3 december 1897 - 's-Hertogenbosch 27 oktober 1944 (46)

Archief
Genealogie
Laatste woonadres

Hinthamerstraat 16

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 225

n: vermelding in een voetnoot