afb.

Ludwig Mansbach

Fritzlar 27 augustus 1896 - Midden-Europa 31 maart 1944 (47)

Genealogie
Laatste woonadres

Kalverstraat 46

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 225, 250

n: vermelding in een voetnoot