afb.

Mozes Lissaur

Amsterdam 3 november 1887 - Auschwitz 19 februari 1943 (55)

Genealogie
Laatste woonadres

Busschietersstraat 72

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 30

n: vermelding in een voetnoot