afb.

Adriaan van Liere

's-Hertogenbosch 5 januari 1921 - 's-Hertogenbosch 15 augustus 1944 (23)

Genealogie
Levensloop

Adriaan van Liere

Laatste adres: Frederik van Egmondstraat 14
Maatschappelijk beroep: leerling machinist N.S.
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1946

A. van Liere

De heer A. van Liere, leerling-machinist der N.S. te 's-Hertogenbosch, die 15 augustus 1944 ten gevolge van oorlogshandelingen overleed, werd op 5 januari 1921 te 's-Hertogenbosch geboren en trad 11 october 1940 als arbeidscontractant te 's-Hertogenbosch bij de spoorwegen in dienst. 8 Augustus 1943 werd hij benoemd tot leerling-machinist aldaar.
Spoor- en Tramwegen 14 (1946) 162
2019

Britse kogels doorkruisen een voetbaldroom

Talentrijk, ambitieus en astrant zijn ze, de voetballers die tijdens de oorlogsjaren tot bloei komen bij BVV. In 1948 bereiken ze hun hoogtepunt: landskampioen! Liefst zes spelers van de Bossche club halen het Nederlands elftal. Ad – ‘Puck’ – van Liere, een van de grootste talenten, was dat niet gegund.
Henk Mees | Brabants Dagblad maandag 12 augustus 2019
Literatuur en bronnenpublicaties

Ad van den Bosch, 'In Memoriam' in: Gedenkboek B.V.V. 1906-1946 (1946) 50-52

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 384-385

Spoor- en Tramwegen 14 (1946) 162

n: vermelding in een voetnoot