afb. ca. 1935

Herman Isidor de Lieme

Amsterdam 9 november 1905 - Auschwitz 31 mei 1944 (38)

Biografie

Over Herman Isidor de Lieme

Redactie Joods Monument, 7 april 2016
Genealogie
Laatste woonadres

Prins Bernhardstraat 4-6

  • Datum onbekend
  • Struikelsteen: Günter Demnig, 28 augustus 2012
Literatuur en bronnenpublicaties

Max Cahen, Joden van 's Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940, in anecdotische beschrijving : Een wandeling langs hun woningen (1979) 15

Centraal blad voor Israelieten in Nederland 36 (1935) 6

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 267, 392-393

J. Michman e.a., Pinkas : Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (1992) 425

Nieuw Israelietisch Weekblad 5 (1925) 5

Nieuw Israelietisch Weekblad 17 (1925) 2-3, 6

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap (2014) 45, 62, 249

n: vermelding in een voetnoot