afb.

Dan Levij Levin

Jeruzalem 20 november 1934 - Auschwitz 18 januari 1943 (8)

Genealogie
Laatste woonadres

Citadellaan 59

  • Maart 1942
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 400-401

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 224

n: vermelding in een voetnoot