afb.

Alex Levin

's-Gravenhage 30 januari 1901 - Auschwitz 18 januari 1943 (41)

Genealogie
Laatste woonadres

Citadellaan 59

  • Maart 1942
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 400-401

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 30

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 224

n: vermelding in een voetnoot