Louis de Levie

Oldenburg 24 mei 1918 - Midden-Europa 31 maart 1944 (25)

Genealogie
Laatste woonadres

Citadellaan 59

  • Maart 1942
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 30

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 224

n: vermelding in een voetnoot