afb.

Herta Levie

Leer 8 oktober 1907 - Auschwitz 3 september 1942 (34)

Genealogie
Laatste woonadres

Kalverstraat 46

  • Mei 1940
  • Geen struikelsteen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 394-395

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 225, 250

n: vermelding in een voetnoot