afb.

Hendrikus (Kiek) van der Leest

Rosmalen 14 januari 1900 - Rosmalen 8 oktober 1944 (44)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

11. Hendrikus (Kiek) van der Leest

45
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 45
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 44-45

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 173

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot