Hubertus Franciscus van der Lee

's-Hertogenbosch 21 januari 1924 - 's-Hertogenbosch 18 februari 1945 (21)

Genealogie
Levensloop

Hubertus Franciscus van der Lee

Laatste adres: Dageraadscheweg 9
Maatschappelijk beroep: los arbeider
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Daar hij op den trein aan de IJzere vrouw aan het werk was voor de Engelschen werd hij aldaar getroffen en gedood.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 384-385

n: vermelding in een voetnoot