Lambertus Antonius Petrus de Kleijn

Empel en Meerwijk 29 januari 1943 - Culemborg 19 april 1945 (2)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Lambertus Antonius Petrus de Kleijn

Door ontbering en/of ziekte tijdens evacuatie overleden.
Verder geen gegevens beschikbaar.
René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404-405
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404-405

n: vermelding in een voetnoot