Jacobus (Bob) van Kesteren

Loosdrecht 6 november 1921 - 's-Hertogenbosch 24 oktober 1944 (22)

Genealogie
Levensloop

Jacobus van Kesteren

Laatste adres: Van Noremborghstraat 51
Maatschappelijk beroep: kantoorbediende bij de tuchtrechtspraak
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 384-385

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 43, 48

n: vermelding in een voetnoot