afb.

Franciscus Leonardus Mathilda (Fransje) Kersten

Rosmalen 18 november 1940 - 's-Hertogenbosch 1 april 1945 (4)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

39. Franciscus Leonardus Mathilda (Fransje) Kersten

104
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 104
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 12, 103-104

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 175

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 402

n: vermelding in een voetnoot