afb.

Herman Jesaijes

's-Hertogenbosch 18 december 1918 - Dorohusk 30 november 1943 (24)

Genealogie
Laatste woonadres

Lange Tolbrugstraat 40

  • Mei 1940
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

n: vermelding in een voetnoot