afb.

Gerrit Jesaijes

's-Hertogenbosch 18 mei 1941 - Auschwitz 24 september 1943 (2)

Genealogie
Laatste woonadres

Lange Tolbrugstraat 40

  • Mei 1940
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

n: vermelding in een voetnoot