afb.

Jan Hendrik (Henk) Jansen

Rosmalen 7 december 1931 - 's-Hertogenbosch 20 mei 1945 (13)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

45. Jan Hendrik (Henk) Jansen

113
A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 113-114
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 13, 112-114

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 369, 402

n: vermelding in een voetnoot