afb.

Julius Jacob

Boxmeer 3 mei 1908 - Sobibor 2 juli 1943 (35)

Genealogie
Laatste woonadres

Kruisstraat 27

  • Mei 1940
  • Struikelsteen, 6 mei 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 245

n: vermelding in een voetnoot