Andrej (André) Ivanov

Kiev 15 juli 1922 - 's-Hertogenbosch 24 oktober 1944 (22)

Archief
Oorlogsslachtoffer

Andrej Ivanov

  • Gedeserteerde Rus samenwerkend met de RVV-strijdgroep
  • Tijdelijk begraven in de tuin van het Fratershuis, Sonniusstraat 3
  • Opgegraven en overgebracht naar de begraafplaats van de Ned.Hervormde Gemeente te Orthen
  • Einde april 1946 overgebracht naar de Russische begraafplaats te Amersfoort, graf rij 9 nr. 823
Literatuur en bronnenpublicaties

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989) 29, 31, 79, 87

Jos van Rooij, 1940 Muntel - Vliert 1945 : Een Bossche wijk in de oorlogsjaren (1995) 34, 46

n: vermelding in een voetnoot