Gerardus Humble

's-Hertogenbosch 15 mei 1918 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (26)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Gerardus Humble

  • Van d. Venstraat 37
  • Lid Luchtbeschermingsdienst
  • Begraafplaats: onbekend
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 384-385

Redactie, 'Vier jaar geleden: een vliegtuig stortte neer : Gedenksteen voor de 29 slachtoffers' in: Huisgezin (25 oktober 1948)

n: vermelding in een voetnoot