Johannes Bernardus Huijnen

Grave 16 november 1899 - 's-Hertogenbosch 26 oktober 1944 (44)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Johannes Bernardus Huijnen

Verder geen gegevens beschikbaar.
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) ?

n: vermelding in een voetnoot