afb.

Neeske Hermina Hopmans

Engelen 5 januari 1905 - Engelen 29 oktober 1944 (39)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Neeske Hopmans

14
A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 14
Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, Engelen tussen bevrijding en vrijheid (2020) 13

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404

A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 4, 14

n: vermelding in een voetnoot