afb.

Lea Kaatje Hofstede

's-Hertogenbosch 11 oktober 1925 - Sobibor 9 juli 1943 (17)

Genealogie
Laatste woonadres

Kruisstraat 21

  • Mei 1940
  • Struikelstenen, 6 mei 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 249

n: vermelding in een voetnoot