Hendrina Christina Antonia van Hirtum

's-Hertogenbosch 27 juli 1937 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (7)

Genealogie
Levensloop

Hendrina Christina Antonia van Hirtum

Laatste adres: Abeelenstraat 13
Maatschappelijk beroep: schoolgaande
Registratie: nabestaande(n) van het slachtoffer
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oorlogsslachtoffer

Hendrina Christina Antonia van Hirtum

Begraafplaats Orthen (graf geruimd)
Verder geen gegevens beschikbaar.
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Afbeeldingen
  • 1940-1945
Literatuur en bronnenpublicaties

Frans van Gaal e.a., Een monumentaal oorlogsverhaal - De Meierij tussen 1939 en 1945 in ruim 100 gedenktekens (2003) 128

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383

n: vermelding in een voetnoot