afb.

Salomon Hirschel

Antwerpen 16 september 1912 - Auschwitz 30 april 1943 (30)

Genealogie
Laatste woonadres

Mgr. Prinsenstraat 13

  • Datum onbekend
Literatuur en bronnenpublicaties

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 392-393

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap : Max Cahen (2014) 226

n: vermelding in een voetnoot