afb.

Johanna Hendrika (Jo) Hilker

Rotterdam 10 januari 1925 - Engelen 29 oktober 1944 (19)

Genealogie
Oorlogsslachtoffer

Zuster Leonardini Hilker

18
A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 18
Literatuur en bronnenpublicaties

Wilton Desmense, Engelen tussen bevrijding en vrijheid (2020) 13

René Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 404

A. Verlaat, Een herinnering aan de oorlogsslachtoffers van Engelen (1999) 18

A. Verlaat, Engelen in oorlogstijd 1940-1945 (1995) 26

n: vermelding in een voetnoot