Antoon (Toon) van den Heuvel

Rosmalen 9 juli 1917 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1944 (27)

Archief
Genealogie
Spoorzoeker

Wel gestorven, niet vergeten

Toon van den Heuvel (9 juli 1917 - 22 oktober 1944)

12
13
14
Drs. A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 2 (1998) 12-14
Artikelen
1944

Slachtoffers in 's-Hertogenbosch

Onderstaande personen zijn op het bureau van den burgerlijken stand te 's-Hertogenbosch geregistreerd als zijnde gesneuveld tijdens de oorlogsdagen van 22 oct. af. De lijst is nog niet volledig, daar nog niet alle registraties hebben plaatst gevonden.
De Brabanter | zaterdag 18 november 1944 | 1
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van den Elzen, 'Wel gestorven, niet vergeten' in: Spoorzoeker 2 (1998) 12-14

A. van den Elzen, Wel gestorven niet vergeten : Oorlogsslachtoffers Rosmalen (1996) 1, 53-54

Ad Hermens, Rosmalen in de vuurlinie (1994) 173, 174

RenÚ Kok, 'Wegens bijzondere omstandigheden...' : 's-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1944 (2008) 382-383, 402

n: vermelding in een voetnoot